Những thay đổi lớn trong bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024

20/05/2024 10:26

Những thay đổi lớn trong bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024

7:33 | 04/05/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cải cách tiền lương sẽ tạo ra các bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Từ 1/7/2024, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức có gì thay đổi?

Bảng lương là gì?

Trong Bộ luật Lao động 2019 cũng như trong các văn bản hướng dẫn có liên quan không có quy định nào định nghĩa cụ thể về "Bảng lương là gì" tuy nhiên bảng lương có thể được hiểu như sau:

- Bảng lương là một văn bản do doanh nghiệp hoặc nhà nước ban hành để quy định các mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau.

- Bảng lương thể hiện sự tương quan tỉ lệ tiền lương giữa các lao động trong cùng ngành nghề theo trình độ, kinh nghiệm làm việc hoặc theo công việc thực tế mà người lao động đảm nhiệm.

- Bảng lương cũng làm căn cứ để trả lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động trong một thời gian nhất định.

Những thay đổi lớn trong bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024

 Từ 1/7/2024, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: TL

Toàn bộ bảng lương mới từ 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024 cả nước thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo Điểm b Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW cải cách tiền lương sẽ tạo ra các bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

5 bảng lương mới sẽ thay đổi theo cải cách tiền lương gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Đồng thời, trong nội dung cải cách theo Nghị quyết 27 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 27 cũng nêu rõ về thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, khi tiến hành cải cách tiền lương xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27, lúc này cũng sẽ xây dựng thiết kế lại cơ cấu tiền lương mới bỏ cách tính lương dựa theo mức lương cơ sở nhân với hệ số lượng như hiện nay, thay vào đó là:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương).

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

- Thêm mức tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Vì sao phải xây dựng 5 bảng lương mới từ 1/7/2024?

Mục I Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ về bất cập trong chính sách tiền lương hiện tại. Nội dung nêu rõ cụ thể:

- Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, không bảo đảm được cuộc sống, chưa phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động.

- Quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương.

- Có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan, nhiều cấp quyết định bằng các văn bản quy định khác nhau làm phát sinh những bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

- Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Do đó, xây dựng 5 bảng lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024 cho công chức, viên chức là điều hết sức cần thiết.

Những thay đổi lớn trong bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024

 Khi tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%. Ảnh minh họa: TL

Áp dụng bảng lương mới, tiền lương trung bình của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng: Vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.

Nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Theo L.Vũ (th)

Theo Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Những thay đổi lớn trong bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024 - Thời Cuộc