hát Triển

Bộ Xây dựng báo cáo việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng việc giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 120.000 tỉ đồng và giao sở xây dựng một số địa phương rà soát hồ sơ, lập danh mục dự án trình UBND tỉnh thành công bố công khai.

Bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch biển

Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xác định việc bảo đảm an toàn cho du khách là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến 'an toàn, văn minh và thân thiện'.

Vicem muốn 'hồi sinh' tòa tháp ngàn tỉ bỏ hoang nhiều năm

Bộ Xây dựng vừa đề xuất Thủ tướng cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tiếp tục hoàn thiện tòa tháp ngàn tỉ là trung tâm điều hành và giao dịch Vicem để đưa vào kinh doanh, khai thác sau hơn 8 năm dừng xây dựng.